Seksualiteit, intimiteit in relatie tot mensen met een beperking !

Seksualiteit, intimiteit in relatie tot mensen met een beperking is een thema waar een enorm taboe op rust. Mensen spreken er niet graag over en als ze er al over spreken dan wordt het snel weggelachen of in een soort van doofpot gestopt! 

Maar mensen met een beperking hebben natuurlijk ook gevoel. Het zijn mensen net als iedereen, met behoeftes op het gebied van intimiteit en seksualiteit. Dit was dan ook de reden dat ik eind vorig jaar veel aandacht heb gevraagd voor dit thema toen het CDA en de ChristenUnie een verbod voorstelden voor betaald sekswerk. Voor sommige mensen met een beperking is dit de enige manier om intimiteit en seksualiteit te ervaren.

Ik vond dat met een totaalverbod op sekswerk men veel en veel te kort door de bocht ging met alle gevolgen van dien. Zo hoorde ik van verschillende werknemers die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg dat bewoners van dergelijke instellingen vaak gefrustreerd raken als ze niet in dergelijke behoeftes kunnen voorzien. 

Het verbod is er tot op heden gelukkig niet gekomen en een aantal weken na een radio-uitzending op radio 1 waar ik in debat ging met een aantal Kamerleden werd ik gebeld door Fabuch Social Cinema. Zij hadden het idee opgevat om een film te maken rondom dit thema en natuurlijk was ik hier een groot voorstander van. Ik ben dan ook erg blij dat de film “Ada” er inmiddels is gekomen. Deze week gaat hij in première en is er een hele impactweek met daarin afleveringen van talkshows gepresenteerd door Catherine Keyl. 

Ik hoop dat deze week bijdraagt aan het verminderen van het taboe rondom dit onderwerp en ik zou Kamerleden van CDA en ChristenUnie vooral van harte willen uitnodigen om de film te bekijken en deel te nemen aan de impactweek!