Advies

Overheidsinstanties willen vaak wel een stap zetten als het om inclusie gaat, maar weten niet altijd hoe ze de samenleving toegankelijker en inclusiever kunnen inrichten. Ik kan deze organisaties helpen met  o.a.:

  • Het opstellen van een inclusieagenda
  • Advies over betrekken van ervaringsdeskundigheid bij beleid
  • Advies over waarborgen van continu├»teit van inclusie-maatregelen
  • Het vinden van de juiste (werk)voorzieningen

Praten doen we al genoeg. Ik ben een adviseur die vooral gericht is op de vraag: Hoe gaan we het doen? Ik heb een brede blik en aandacht voor alle doelgroepen met een beperking. Mijn doel als adviseur is om organisaties te helpen naar een inclusievere maatschappij, maar ook om mensen bewust te maken van het feit dat mensen met een beperking niet zwak zijn. Zij worden nog te veel gezien als zorgvrager en te weinig als participant.

Door mijn achtergrond als gemeenteraadslid, Minister van Gehandicaptenzaken en door mijn eigen beperking kan ik goed inschatten of plannen passen bij de belevingswereld van mensen met een beperking. Ook kan ik daardoor net die andere kijk op de zaak geven. Ik zet bovendien mijn politieke ervaring in, want ik weet hoe belangrijk het is dat inclusieplannen gedragen worden door de politiek.